Elinsiirrot Suomessa

Suomessa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, sydän-keuhkon, haiman-munuaisen- ja ohutsuolensiirtoja.

Elinsiirto on paras, joskus ainoa vaihtoehto, pitkälle edenneen munuais-, maksa-, sydän-, keuhko- tai suolistosairauden hoitoon. Munuaisten toimintaa voidaan korvata dialyysi- eli keinomunuaishoidolla. Sydämen toimintaa voidaan tukea mekaanisella tukilaitteella. Elinsiirto on kuitenkin parempi vaihtoehto ennusteen, elämänlaadun ja kustannusten kannalta.

Elinsiirrot onnistuvat maassamme hyvin. Vuoden kuluttua siirteistä toimii yli 90 prosenttia. Suomessa on elinsiirron saaneita, joiden elinsiirre on toiminut jo yli neljäkymmentä vuotta.

Munuaisia on siirretty Suomessa vuodesta 1964 alkaen, maksoja vuodesta 1982, sydämiä vuodesta 1985, keuhkoja vuodesta 1990 ja sydänkeuhkoja vuodesta 1988. Ensimmäinen suolensiirto tehtiin vuonna 2009 ja ensimmäinen yhdistetty haiman- ja munuaisensiirto vuonna 2010.

Elinsiirtoleikkaukset on keskitetty valtakunnallisesti Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan Helsinkiin.  Elinluovutus­leikkaukset aivokuolleilta elinluovuttajilta tehdään keskussairaaloissa ja suuremmissa alueellisissa sairaaloissa elinsiirtokirurgien toimesta.

Kudossiirteitä voidaan käyttää sairauksien, vammojen ja tapaturmien hoitoon. Ne eivät pelasta ihmishenkiä kuten elinsiirrot, mutta nopeuttavat toipumista ja parantavat elämänlaatua.


Suomessa tehdyt elinsiirrot 

Siirretty elin

2009

2010

2011

2012

2013

 2014

2015

 1.1.-30.4.
2016

Munuainen

180

175

177

199

 189

 240

 245

 97

Maksa

48

50

56

52

 49

 59

77

 18

Sydän

13

22

18

22

 21

24

 25

 9

Keuhko

13

15

23

26

 15

 15

24

 5

Sydän-keuhko

-

-

-

1

 -

 2

 -

 
Haima (haima-munuainen)

 

2

1

8

 10

 15

 17

 10

Ohutsuoli

1

-

2

 1

 0

3

 
Yhteensä

254

265

275

310

 285

 355

391

 

lähde: HUS

musili

syke logo

ray-tukee