Medialle

Lahja elämälle -toimintaa hallinnoi Munuais- ja maksaliitto, www.muma.fi.

Tiedotusvälineiden yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
Petri Inomaa
viestintäpäällikkö, Munuais- ja maksaliitto
petri.inomaa@muma.fi
040 5240 679


Lahja elämälle

Elinluovutusten edistämiseen tähtäävässä tiedotustoiminnassa mukana ovat Munuais- ja maksaliitto, Hengitysliitto, Näkövammaisten liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry. Toiminnasta vastaa Munuais- ja maksaliitto. Toiminnan rahoittaa RAY. Mukana ovat myös SPR Veripalvelu ja Regea kudospankki ja solukeskus sekä elinsiirtolääkäreitä.

Toiminnan tavoitteena on lisätä elinluovutuksia ja elinsiirtoja sekä kudosluovutuksia Suomessa. Toiminta edistää elinluovutuskorttien tunnettuutta, jakaa asiallista tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä kudosluovutuksista ja niiden merkityksestä, aktivoi kansalaiskeskustelua elinluovutustahdosta sekä pyrkii vaikuttamaan siirtoelinten saatavuuden parantamiseen.

Munuais- ja maksaliitto
Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liitto jakaa tietoa, valvoo sairastuneiden etuja, järjestää kuntoutusta ja välittää vertaistukea. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.
www.muma.fi

Hengitysliitto
Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Liiton mottona on ”hengitysterveys on jokamiehenoikeus”. Ympäri Suomea toimivien hengitysyhdistyksien toiminnassa on mukana kymmeniä tuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään.
www.hengitysliitto.fi

Näkövammaisten liitto
Näkövammaisten liitto edistää näkövammaisten ihmisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Liitto toimii alan asiantuntijana, valvoo näkövammaisten oikeuksien toteutumista, tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja tuottaa palveluita järjestämällä esimerkiksi kuntoutusta.
www.nkl.fi

Suomen Diabetesliitto
Suomen Diabetesliitto on 1955 perustettu kansalaisjärjestö: diabeetikon tukija, diabetesosaamisen edistäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Jäsenyhdistyksiä on yli 100. Diabeteskeskus järjestää kursseja diabeetikoille ja koulutusta ammattihenkilöstölle.
www.diabetes.fi

Suomen Sydänliitto
Suomen Sydänliitto on yhtenäinen ja ainoa sydänjärjestö Suomessa - yhtä tärkeä ja merkityksellinen kuin yksi sydän ihmiselle. Yhteiskunnassa aktiivisesti toimiva Sydänliitto edistää sydänterveyttä, lisää ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia.
www.sydanliitto.fi

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE
SYKE on sydän-, keuhko- ja sydän-keuhkosiirrokkaiden ja heidän läheistensä tuki- ja etujärjestö. Vertaistukitoiminnalla autetaan myös niitä sydän- ja keuhkopotilaita, joille kaavaillaan elinsiirtoa hoitomuotona.
www.syke-elinsiirrot.fi

Regea kudospankki ja solukeskus
www.regea.fi

SPR Veripalvelu
www.veripalvelu.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä