TIETOSUOJASELOSTE LIITON YLLÄPITÄMÄT KOTISIVUT


1. Rekisterinpitäjä

Munuais- ja maksaliitto ry
Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki
050 3415 966

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Petri Inomaa, viestintäpäällikkö, Munuais- ja maksaliitto
petri.inomaa@muma.fi

3. Tietosuojavastaava

Petri Reponen, Munuais- ja maksaliitto

4. Käsittelijä

Poutapilvi web design
Aurakatu 3 B
20100 Tampere
0207 280 640

5. Rekisterin nimi

Materiaalitilaukset

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Materiaalin tilaaminen internetsivuilla muma.fi ja elinluovutuskortti.fi täytettävällä lomakkeella.

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien yhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, osoitteen ja puhelinnumeron.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessään lomakkeen.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei
voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksesta vastaa käsittelijä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä