Elinluovutus on lahja elämälle.

Sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto, voi koskettaa ketä tahansa. Suomessa yli 500 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Siirrettävistä elimis­tä on jatkuva pula. Joka vuosi elinsiirtoa odottavista 5–10 prosenttia kuolee, koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Suomessa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, sydän-keuhkon, haiman- ja ohutsuolensiirtoja.

Lain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi, jos hän ei ole sitä eläessään vastustanut. Vainajan mielipide on pyrittävä selvittämään. Jos mahdollisella elinluovuttajalla ei ole elinluovutuskorttia, kysytään tietoja mielipiteestä hänen omaisiltaan. Omainen ei voi kieltää elinten luovutusta omaan tahtoonsa vedoten.

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä

Jos mahdollinen elinluovuttaja on alaikäinen tai hän ei ole kehitystasonsa vuoksi kyennyt muodostamaan käsitystä elintensä luovuttamisesta, tarvitaan elinluovutukseen huoltajan lupa.

Omassa elinluovutustahdossaan voi kertoa, mitkä elimet tai kudokset on valmis luovuttamaan.

Myönteinen elinluovutustahto ei vaikuta hoitoon, jos sairastuu vakavasti. Suomessa elinluovutustoiminta on tarkoin säädeltyä ja eettisesti korkeatasoista.

Elinluovutuskortilla antaa suostumuksensa myös kudosluovutukseen. Kudossiirteitä voidaan käyttää sairauksien ja vammojen hoitoon. Ne eivät pelasta ihmishenkiä kuten elinsiirrot, mutta nopeuttavat toi­pumista ja parantavat monen elämänlaatua.

Kuka voi olla elinluovuttaja?

Siirrettävät elimet saadaan yleensä aivokuolleelta ihmisiltä. Ihminen on aivokuollut silloin, kun aivokudos on tuhoutunut niin, että elintärkeät aivotoiminnot ovat peruuttamattomasti loppuneet riippumatta siitä, toimiiko sydän vai ei. Munuaisen voi saada myös elävältä luovuttajalta: terve, täysi-ikäinen ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa läheiselleen.

Vain osa vainajista sopii elinluovuttajiksi. Elinluovutuskortin allekirjoittaneen ei tarvitse miettiä, kelpaavatko hänen elimensä elinsiirtoon. Sopivuuden ja elinten kunnon arvioivat lääkärit. Elinaikana sairastettu syöpä tai tietyt virustartunnat, HIV tai Hepatiitti B ja C, estävät yleensä elinluovutuksen.

Elin- ja kudosluovutukselle ei ole varsinaista yläikärajaa. Iäkkäät voivat myös saada elin- tai kudossiirron.


Kirsi allekirjoitti kortin

Kirsi Alm-Siira kertoo, miksi hän tilasi elinluovutuskortin netistä, allekirjoitti sen ja laittoi kukkaroonsa. Mutta muistiko hän kertoa tahtonsa läheiselleen?

Tilaa kortti


Karri Koira ja Särre

Karri Koira neuvoi Särreä, miten elinluovutuskortti tehdään. Nimi korttiin ja tieto läheisille. SIksi hän soittikin saman tien äidilleen.

Tilaa kortti


musili

syke logo

STM_tukee_Veikkauksen_tuotoilla web