Säj JA till organdonation

Vem som helst, såväl gammal som ung kan insjukna i någon sjukdom för vilken organtransplantationer är den enda behandlingen. Också nyfödda barn kan behöva transplantationer. I Finland väntar över 400 personer på ett nytt organ, och det råder en ständig brist på organ för transplantation. Varje år avlider 5–10 procent på grund av man inte lyckats hitta något lämpligt organ i tid.

Transplantationsorganen fås i allmänhet från hjärndöda donatorer, och organen från en avliden person kan till och med rädda sex personers liv. Friska och myndiga personer kan också donera en njure till någon anhörig eller närstående.

I Finland utför man transplantationer av njurar, lever, hjärta, lungor, hjärta-lungor, bukspottskörtel-njure samt tunntarm.

En organtransplantation är det bästa och ibland det enda behandlingsalternativet vid framskridna fall av njur-, lever-, hjärt-, lung- eller tarmsjukdomar. Njurarnas funktion kan ersättas med dialys, dvs. en konstgjord njure. En sviktande hjärtfunktion kan stöttas med mekaniska stödapparater. Organtransplantationer är emellertid bättre alternativ såväl med tanke på prognos, livskvalitet som kostnader.

Berätta om din donationsvilja till dina anhöriga

Enligt lag kan vävnader och organ från hjärndöda personer användas för att hjälpa en annan person såvida inte den avlidna under sin livstid har motsatt sig detta. Om en potentiell donator saknar donationskort hör man sig för hos de anhöriga om den avlidnas åsikt i frågan. Ett undertecknat organdonationskort innebär en stor hjälp för de anhöriga i denna svåra situation. En anhörig person kan inte med hänvisning till sin egen vilja förbjuda organdonation. 

Genom att underteckna ett organdonationskort samtycker du till att dina organ och din bindväv kan användas för att behandla någon annan människas sjukdom och rädda ett liv, efter att du avlidit.

Fyll i donationskortet och bär kortet med dig. Berätta också för dina närstående om ditt beslut.

  1. Säg JA med organdonationskortet.
  2. Uttala din vilja för dina anhöriga.
  3. Förmedla informationen vidare.

2015 Organdonationskort


Beställ organdonationskortet

En organtransplantation är i många fall den enda möjligheten att förbättra patientens hälsa och rädda dennes liv. Det råder brist på organ i Finland. Årligen avlider tiotals människor i onödan medan de väntar på ett transplantat som skulle kunna passa.


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.musili

syke logo

STM_tukee_Veikkauksen_tuotoilla web