Elinsiirrot Suomessa

Suomessa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, sydän-keuhkon, haiman-munuaisen- ja ohutsuolensiirtoja.

Elinsiirto on paras, joskus ainoa vaihtoehto, pitkälle edenneen munuais-, maksa-, sydän-, keuhko- tai suolistosairauden hoitoon. Munuaisten toimintaa voidaan korvata dialyysi- eli keinomunuaishoidolla. Sydämen toimintaa voidaan tukea mekaanisella tukilaitteella. Elinsiirto on kuitenkin parempi vaihtoehto ennusteen, elämänlaadun ja kustannusten kannalta.

Elinsiirrot onnistuvat maassamme hyvin. Vuoden kuluttua siirteistä toimii yli 90 prosenttia. Suomessa on elinsiirron saaneita, joiden elinsiirre on toiminut jo yli neljäkymmentä vuotta.

Munuaisia on siirretty Suomessa vuodesta 1964 alkaen, maksoja vuodesta 1982, sydämiä vuodesta 1985, keuhkoja vuodesta 1990 ja sydänkeuhkoja vuodesta 1988. Ensimmäinen suolensiirto tehtiin vuonna 2009 ja ensimmäinen yhdistetty haiman- ja munuaisensiirto vuonna 2010.

Elinsiirtoleikkaukset on keskitetty valtakunnallisesti Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan Helsinkiin.  Elinluovutus­leikkaukset aivokuolleilta elinluovuttajilta tehdään keskussairaaloissa ja suuremmissa alueellisissa sairaaloissa elinsiirtokirurgien toimesta.

Kudossiirteitä voidaan käyttää sairauksien, vammojen ja tapaturmien hoitoon. Ne eivät pelasta ihmishenkiä kuten elinsiirrot, mutta nopeuttavat toipumista ja parantavat elämänlaatua.


Suomessa tehdyt elinsiirrot 

Siirretty elin

2011

2012

2013

 2014

2015

2016

 2
017

 1.1.-31.10.
2018
Munuainen

177

199

 189

 240

 245

 262

240 198
Maksa

56

52

 49

 59

77

 61

 63 56
Sydän

18

22

 21

24

 25

 30

2642
Keuhkot

23

26

 15

 15

24

 18

2416
Sydän-keuhko

-

1

 -

 2

 -

  - -
Haima

1

8

 10

 15

 17

27

21

19
Ohutsuoli

-

2

 1

 0

3

 0
 - -
Kasvojen kudossiirto       1 - 1
Yhteensä

275

310

 285

 355

391

 399

374 331


musili

syke logo

STM_tukee_Veikkauksen_tuotoilla web